HOŞGELDİNİZ

03.07.1992 tarih ve 3837 sayılı kanunla Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan Aksaray Mühendislik Fakültesi'nin Jeoloji Mühendisliği Bölümüne 1995–1996 eğitim-öğretim yılında öğrenci alınarak öğrenime başlanmıştır. Bölümümüz Genel Jeoloji, Uygulamalı Jeoloji, Mineraloji ve Petrografi, Maden Yatakları ve Jeokimya ve Hidrojeoloji olmak üzere 5 anabilim dalından oluşmaktadır. Bu eğitim programının amacı; özel, kamu, endüstriyel ve idari kurum ve kuruluşların önüne çıkan ve teknik olarak Genel Jeoloji (tektonik, yapısal jeoloji, stratigrafi, paleontoloji...), Uygulamalı Jeoloji (Çevre jeolojisi, mühendislik jeolojisi, zemin-kaya mekaniği, hidrojeoloji...), Maden Yatakları-Jeokimya ve Mineraloji-Petrografi gibi Jeoloji Mühendisliğini ilgilendiren problemlere uygun çözümler üretebilen, bilim ve teknolojinin ilgili alanlarındaki gelişmeleri izleyen, uygulayan ve yayan Jeoloji Mühendisleri yetiştirmektir. Ayrıca; Aksaray ili ve çevresine ait jeolojik ve mühendislik problemleri araştırmak, yörede ülke ekonomisine katkıda bulunacak her türlü yeraltı zenginliklerini araştırmayı hedeflemiştir. Aksaray Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde Jeoloji Mühendisliği eğitimi vermektedir. Jeoloji Mühendisliği bölümünde 2 profesör, 1 doçent, 5 yardımcı doçent olmak üzere 8 öğretim üyesi, 3 araştırma görevlisi ve 1 öğretim görevlisi görev yapmaktadır.

Etkinlikler ( Tüm Etkinlikler )